retailkennis

Oplossingen voor Retailers...

Met rasse schreden schuift de macht in de waardeketen op naar de moderne en cross-commerce bewuste klant. Retailers staan onder druk zich in versneld tempo aan te passen.

  • Herdefiniëren van de bedrijfsstrategie en het business model
  • Roll-out van de strategie vanuit een bestuursfunctie
  • Een bestaand winkelbedrijf succesvoller maken?
  • Je strategisch concept challengen?
  • Je concept klaarmaken voor franchisering?
  • Een marketingplan ontwikkelen of inzoomen op een aspect ervan: categorie management, prijsbeleid, verkoopproces, communicatie (instore/outstore), locatie management, aankoopbeleid?
  • Een monitoring-model bepalen?
  • Een bedrijfsondersteunende human resources strategie en organisatie uitwerken?
  • Een onafhankelijk bestuurder opnemen in je Raad van Bestuur of Adviesraad?

In al deze domeinen van bedrijfsbeheer vervullen wij opdrachten.

Door ons engagement en het geboekte resultaat, resulteert een opdracht dikwijls in een langdurige samenwerking.
Een dergelijke samenwerking is gebaseerd op: wederzijds vertrouwen, transparantie, kennisoverdracht, permanente beschikbaarheid, deontologische correctheid en respect voor de klant in zijn rol als bedrijfsleider en opdrachtgever.

Vanuit een historische achtergrond en op basis van opdrachten ontwikkelden wij een uitgebreide kennis op vlak van het succesvol maken van zelfstandige samenwerkingsverbanden.

Aanvankelijk bestond ons klantenbestand enkel uit klassieke retailers, maar sinds een paar jaar doen ook retailers van diensten frequent op ons beroep.

 

 

Contacteer ons nu