consument en groothandel

Oplossingen voor Groothandels...

Groothandels hebben jarenlang een vaste waarde gehad in de retailketen maar hun positie staat sinds jaren onder druk. Nochtans zijn er voor moderne groothandels opnieuw opportuniteiten.

Ook al lijkt het erop dat fabricanten en retailers hun rol willen overnemen, slagen moderne groothandels er toch in hun positie in de waardeketen opnieuw in te nemen. Sommigen nemen zelf bijkomend de rol van retailer, installateur of producent op.

Wij werken voor groothandels aan volgende type opdrachten:

  • Herdefiniëren van de bedrijfsstrategie en het business model
  • Roll out van de strategie vanuit een bestuursfunctie
  • Challengen van hun strategisch model
  • Ontwikkeling van een eigen retailketen of installateursketen
  • Bestuurder

Deze opdrachten moeten bijdragen tot de uitbouw van een hoog performerende onderneming met duurzame meerwaarde.

Door ons engagement en het geboekte resultaat, resulteerde een opdracht dikwijls in een langdurige samenwerking.
Een dergelijke samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, transparantie, kennisoverdracht, permanente beschikbaarheid, deontologische correctheid en respect voor de klant in zijn rol als bedrijfsleider en opdrachtgever.

 

 

Contacteer ons nu