Flash

DE OPINIE VAN...
Danny Saerens (retailconsultant): Fusies en overnames op komst?

(Bron: RetailUpdate Newsletter, nr. 23, maart 2012)


De Nederlandse retailserviceorganisaties Euretco uit Breda en Intres uit Hoevelaken hebben overeenstemming bereikt over de beoogde fusie tot een grote nieuwe groep. Enige duiding is op zijn plaats, leek ons. Wat is de plus van zo'n grote organisatie en waarom blijft de Belgische franchisemarkt zo versnipperd? We spraken erover met Danny Saerens, die zelf actief is als retailconsultant, als bestuurder bij verschillende ondernemingen en als voorzitter van Horta.


1  Waarom die Nederlandse fusie?

Saerens: Intres en Euretco waren de twee grootste aankoopcentrales - later serviceorganisaties - in Nederland, met verschillende enseignes in beheer. Het principe is: op basis van een bijdrage van de leverancier en een zo beperkt mogelijke bijdrage van de aangesloten leden verleent de centrale aan de leden de gevraagde service. Samen aankopen en op die manier hogere marges verwerven is in de retailmarkt van vandaag evenwel niet meer voldoende. Daarom waren de twee bedrijven al een tijdje bezig te proberen ook de marketing van hun onderscheiden enseignes voor hun rekening te nemen. Onder andere recente marktontwikkelingen, zoals webverkoop, die niet de retailer maar de klant in de sterkste positie brengen, maken die beweging noodzakelijk.


2  Een poging tot kostenbesparing?

Saerens:Wel, koken kost geld en als een aankoopgroep ook de marketing gaat verzorgen, moeten ook de winkeliers een bijdrage leveren, of minstens de gelden die ze vroeger zelf al aan marketing besteedden, nu in de groepsinspanningen investeren. Dat is geen evidente stap voor zelfstandige handelaars die niet voor een zuiver franchiseconcept hebben gekozen, maar bij een coöperatieve zijn aangesloten. Voeg daar nog bij dat centrales van grote groepen op termijn aan efficiëntie dreigen in te boeten, en dan zijn herstructuringen vaak niet meer veraf.


3  Wie doet wat in zo'n structuur?

Saerens: De huidige marktevolutie maakt dat retailcoöperaties niet alleen efficiënte centrales moeten zijn, maar dat ze er ook moeten in slagen om een doorgedreven gezamenlijke marketingpolitiek toe te passen op winkelniveau. De zelfstandige ondernemers dienen zich daarbij toe te leggen op excelleren in het toepassen van de afgesproken marketing, en ze dienen vertrouwen te hebben in specialisten die de groep op dat vlak op de kaart kunnen zetten. Zelfstandigen ervaren het overdragen van die bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan hun centrale vandaag echter dikwijls als afstaan van hun zelfstandigheid, ook al zijn ze, in het geval van coöperatieve organisaties, nauw betrokken bij het beleid, en in veel gevallen zelfs meebeslissend aandeelhouder.


4  Is zo'n fusie in België denkbaar?

Saerens: In België kennen wij bij mijn weten het model van serviceorganisaties als Intres en Euretco niet. Intres beperkt zich in België tot twee enseignes en is geen coöperatieve, zoals in Nederland. Bij ons heb je aan de ene kant zuivere franchiseorganisaties en retailers met een mix van eigen winkels en franchisés, en aan de andere kant coöperatieve organisaties, met als bekendste wellicht Selexion. In België zijn de beide soorten organisaties meestal in één sector gespecialiseerd. Een en ander sluit toekomstige fusies en overnames zeker niet uit. Denk aan de overname van Action door Selexion en aan de verschillende enseignes in de DHZ-groep Meno.


5  Wat verwacht je dat er gebeurt?

Saerens: Zelfstandige winkels zullen verplicht zijn zich nog meer dan nu te groeperen of onderdak te zoeken bij bestaande groeperingen of een franchiseconcept. In sectoren waar nog geen groeperingen bestaan of bestaande niet succesvol zijn, zullen er in de komende jaren zeker initiatieven komen. In welke sectoren of bedrijven beweging kan komen, is moeilijk te voorspellen. Observeer de sectoren waarin de geïntegreerde groepen zo sterk worden dat ze de coöperaties dreigen weg te spelen, en/of waar nog een grote versnippering is, en/of waar de coöperaties een moderne aanpak hebben. Daar kan nog veel bewegen. Elektro en DHZ zijn er voorbeelden van.


6  Is er toekomst voor coöperatieven?

Saerens: Opportuniteit voor coöperatieve organisaties ligt in de zelfstandigheid van de ondernemers. Zij kunnen hun winkel en de klantbenadering een gepersonaliseerd karakter geven. De zelfstandige moet wel beseffen dat zijn toegevoegde waarde ligt in het versterken en toepassen van centrale systemen, en in het perfect aanvoelen, bewerken en bedienen van de eindklant en de lokale markt. Ook sterk geïntegreerde retailers zoeken trouwens wegen om de winkels lokaal te personaliseren. Het zal ongetwijfeld een van de marketingelementen zijn die in de multichannelwereld ingezet zullen worden. Kortom, er is werk aan de winkel! (jvh)


Contacteer ons nu